Databeskyttelse

Vi respekterar varje individs dataskyddsrättigheter. Våra tjänster är förenliga med de rättsliga dataskyddsbestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DSGVO), den nya federala dataskyddslagen (BDSG-neu), den tyska telemedielagen (TMG) och lagen om illojal konkurrens (UWG). För alla frågor om dessa ämnen, vänligen kontakta vår avdelning för dataskydd ( info@direect.se).
Deklaration om uppgiftsskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den ansvariga personen.
1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. I det här sammanhanget är personuppgifter alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.
1.2 Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Sparhi Gmbh a: Friedrichstr. 123 10117 Berlin mail direect@direect.se m: 0152 03943135 de Den personuppgiftsansvarige för personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
1.3 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen på webbläsarens rad.
2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (s.k. serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:
Vår besökta webbplats
Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten
Mängd data som skickats i bytes
Källa/referens från vilken du kom till sidan
Webbläsare som används
Operativsystem som används
Använd IP-adress (om tillämpligt: i anonymiserad form)
Behandlingen utförs i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna lämnas inte vidare och används inte på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.
3) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din slutenhet. I vissa fall raderas dessa cookies automatiskt igen när webbläsaren stängs (så kallade sessionscookies), i andra fall finns de kvar på din slutenhet längre och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade permanenta cookies). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i översikten över cookieinställningarna i din webbläsare.
Om personuppgifter även behandlas av enskilda cookies som vi använder, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO antingen för att fullgöra avtalet, i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO vid samtycke eller i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av sidobesöket.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och kan besluta individuellt om att acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.
Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
Vad är en cookie och varför använder direect.dk cookies?
En cookie är en liten textfil som lagras på din terminal, t.ex. en dator, surfplatta eller smartphone, när du besöker en webbplats och används för att arkivera information under en begränsad tid. Denna information kan läsas av en webbplats när du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Cookies kan vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt eller helt enkelt vara till nytta så att du inte behöver ange dina personliga preferenser varje gång du besöker webbplatsen och de förblir lagrade.
direect.dk använder cookies för att göra din surfupplevelse snabbare och enklare, eller för att hindra oss från att visa innehåll som du redan har tittat på, eller för att tillhandahålla funktioner som ett personligt anteckningsblock.
Hur kan jag avaktivera cookies?
De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies lagras på din dator eller så visas alltid ett meddelande innan en ny cookie skapas. För att dra full nytta av direect bör cookies alltid vara aktiverade i din webbläsare för direect.co.uk. Du kan när som helst hantera alla icke väsentliga cookies i cookieinställningarna.
Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. 
Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/...
Firefox: https://support.mozilla.org/de...
Krom: https://support.google.com/chr...
Safari: https://support.apple.com/de-d...
Opera: https://help.opera.com/de/late...
4) Kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlas personuppgifter uteslutande i syfte att behandla och besvara din förfrågan och endast i den utsträckning som krävs för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer att raderas när omständigheterna tyder på att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och under förutsättning att det inte finns några lagstadgade skyldigheter att lagra uppgifter som strider mot detta.
5) Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto
I enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas i den utsträckning som krävs i varje enskilt fall om du ger oss dessa uppgifter när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken i motsvarande formulär på vår webbplats. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. När ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla avtal som ingåtts via det har behandlats fullt ut, inga lagstadgade lagringsperioder motsätter sig detta och det inte finns något legitimt intresse från vår sida att fortsätta lagra dem.
6) Behandling av uppgifter för orderbehandling
6.1 I den mån det är nödvändigt för att behandla avtalet för leverans- och betalningsändamål kommer de personuppgifter som vi samlar in att lämnas vidare till det uppdragsgivna transportföretaget och det uppdragsgivna kreditinstitutet i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.
Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som du har angett vid beställningen för att personligen informera dig på lämpligt sätt (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagstadgade tidsperioden inom ramen för vår lagstadgade informationsplikt i enlighet med artikel 6.1 c i DSGVO. Dina kontaktuppgifter kommer endast att användas för att informera dig om uppdateringar som vi är skyldiga dig och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som krävs för respektive information.
För att behandla din beställning samarbetar vi också med följande tjänsteleverantör(er) som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.
6.2 Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster
- DHL
Om leveransen av varorna utförs av transportleverantören DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till DHL i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO före leveransen av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för att meddela om leveransen, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till DHL för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med DHL eller att meddela om leverans.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transportleverantören DHL.
- GLS

Om varorna levereras av transportleverantören GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Tyskland) kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till GLS i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO före leverans av varorna för att samordna ett leveransdatum eller för att meddela om leveransen, förutsatt att du uttryckligen har godkänt detta i samband med beställningsprocessen. I annat fall kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till GLS för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Denna information kommer endast att vidarebefordras om det är nödvändigt för att leverera varorna. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med GLS eller överföra statusinformation om leverans av försändelsen.
Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot den ansvariga personen som nämns ovan eller gentemot transporttjänsteleverantören GLS.
6.3 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)
- Amazon Pay
Om du väljer betalningsmetoden "Amazon Pay" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon Payments"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har angett under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning, i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras till betaltjänstleverantören Amazon Payments i syfte att hantera betalningar och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Om cookies, dvs. små textfiler som lagras på slutenheten, sätts när du använder Amazon Pay, sker detta uteslutande på grundval av ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Detta samtycke kan när som helst återkallas via "cookie consent tool" som finns på webbplatsen. Du kan få mer information om bestämmelserna om dataskydd för Amazon Payments på följande Internetadress: https://pay.amazon.se/help/829....
- Klarna
Om du väljer en betalningstjänst från Klarna kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). För att möjliggöra betalningen lämnas dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress, i förekommande fall även födelsedatum och dina bankuppgifter) samt uppgifter om beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveranstyp) vidare till Klarna i syfte att kontrollera din identitet och kreditvärdighet, under förutsättning att du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a DSGVO under beställningsprocessen. Här kan du ta reda på vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan skickas till:
https://cdn.klarna.com/1.0/sha...

Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Klarna använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse för ett vägt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra betalningar i enlighet med avtalet.
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och enligt vad som anges i Klarnas integritetspolicy för registrerade personer i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/sha.....
eller för registrerade personer som är baserade i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/sha...
kommer att behandlas.
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi kommer att vidarebefordra den information som du har tillhandahållit under beställningsprocessen, tillsammans med information om din beställning, i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den mån det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få mer information om SOFORTs dataskyddspolicy på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Unzer
Vid betalning med kreditkort via Unzer behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5th floor, 1100 Wien, Österrike, till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter som du lämnat under beställningsprocessen uteslutande i syfte att behandla betalningen i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO. Överföringen sker endast i den mån den är nödvändig för betalningsbehandlingen. Unzer kommer i sin tur att överföra dina uppgifter till HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A., 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg, för att behandla betalningen - i den mån det är nödvändigt - i enlighet med artikel 6.1 b i DSGVO.
När du väljer betalningsmetoden "köp på konto via Unzer", "direktdebitering via Unzer" eller "köp på avbetalning via Unzer" kommer du att ombes att lämna dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer) under beställningsprocessen. För att skydda vårt legitima intresse av att fastställa våra kunders betalningsförmåga vidarebefordrar vi dessa uppgifter till Payolution GmbH Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5:e våningen, 1100 Wien, Österrike, i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO för att göra en kreditprövning. Payolution GmbH kontrollerar på grundval av de personuppgifter som du har lämnat samt ytterligare uppgifter (t.ex. varukorg, fakturabelopp, orderhistorik, betalningserfarenheter) om det betalningsalternativ som du har valt kan godkännas med hänsyn till betalningsrisker och/eller risker för osäkra fordringar. För att fatta beslut om upprättandet eller genomförandet av ett avtalsförhållande kan även identitets- eller kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag inkluderas i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO:
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland

- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 11 50 Wien, Österrike
- CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Schweiz.
- CRIF GmbH, Leopoldstrasse 244, 80807 München, Tyskland.
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland
- KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1100 Wien, Österrike
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Tyskland.
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland
- ProfilAdress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wien, Österrike
- Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, London, EC2Y 5EJ, Storbritannien
- ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederländerna
- payolution GmbH, Columbuscenter, Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Österrike
- Universum Business GmbH, Hanauer Landstr. 164, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärdena ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige eller till Unzer eller Payolution GmbH. Unzer eller Payolution GmbH kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.
7) Webbanalystjänster
Google (Universal) Analytics
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", som säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkta personliga referenser. Förlängningen innebär att din IP-adress förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server hos Google LLC i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. I detta sammanhang kommer IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics inte att slås samman med andra uppgifter från Google.
Google Analytics gör det också möjligt att skapa statistik med uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare på grundval av en utvärdering av intressebaserad reklam och genom att inkludera information från tredje part via en särskild funktion, de så kallade "demografiska egenskaperna". Detta gör det möjligt att definiera och differentiera användargrupper på webbplatsen för att marknadsföringsåtgärderna ska kunna inriktas på målgrupper. Uppgifter som samlas in via "demografiska egenskaper" kan dock inte tilldelas en specifik person.
Mer information om den behandling som Google Analytics utlöser och om Googles hantering av uppgifter om webbplatsen finns här: https://policies.google.com/te...
All behandling som beskrivs ovan, i synnerhet inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa ut information om den använda slutenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse ska du avaktivera denna tjänst i verktyget "Cookie Consent Tool" som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett avtal med Google om orderhantering för användning av Google Analytics, vilket innebär att Google är skyldigt att skydda uppgifterna om våra webbplatsbesökare och att inte lämna dem vidare till tredje part.
Vid överföring av uppgifter från EU till USA hänvisar Google till Europeiska kommissionens så kallade standardklausuler för dataskydd, som syftar till att säkerställa att den europeiska nivån för dataskydd följs i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/pr...
8) Verktyg och diverse
Verktyg för samtycke till cookies
Den här webbplatsen använder ett så kallat "cookie consent tool" för att få användarens samtycke till cookies och cookie-baserade tillämpningar som kräver samtycke. Verktyget för samtycke till cookies visas för användarna i form av ett interaktivt användargränssnitt när de går in på sidan, där samtycke till vissa cookies och/eller cookie-baserade tillämpningar kan ges genom att kryssa i lämplig ruta. Genom att använda verktyget laddas alla cookies/tjänster som kräver samtycke endast om användaren ger sitt samtycke genom att kryssa i motsvarande ruta. På så sätt säkerställs att sådana cookies endast sätts på användarens respektive slutenhet om samtycke har givits.
Verktyget ställer in tekniskt nödvändiga cookies för att spara dina cookieinställningar. Personliga användaruppgifter behandlas i allmänhet inte.
Om personuppgifter (t.ex. IP-adress) i enskilda fall behandlas för att lagra, tilldela eller logga cookieinställningar, sker detta i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO på grundval av vårt legitima intresse av en rättssäker, användarspecifik och användarvänlig samtyckeshantering för cookies och därmed en rättssäker utformning av vår webbplats.
Ytterligare rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1 c i DSGVO. I egenskap av ansvarig part har vi en rättslig skyldighet att göra användningen av tekniskt onödiga cookies beroende av användarens samtycke.
Ytterligare information om operatören och inställningsmöjligheterna för verktyget för samtycke till cookies finns direkt i motsvarande användargränssnitt på vår webbplats.

9) Den registrerades rättigheter
9.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter (rätt till information och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive förutsättningar för att utöva dessa rättigheter:
Rätt till information i enlighet med artikel 15 i DSGVO;
Rätt till rättelse enligt artikel 16 i DSGVO;
Rätt till radering enligt artikel 17 i DSGVO;
Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i GDPR;
Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR;
Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR;
Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7.3 i GDPR;
Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 i DSGVO.
9.2 RÄTT TILL INVÄNDNINGAR
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA I FRÅGA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT TILL INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA I FRÅGA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.
10) Lagringstid för personuppgifter
Varaktigheten för lagringen av personuppgifter mäts på grundval av respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och - om det är relevant - dessutom på grundval av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. lagringsperioder enligt handels- och skattelagstiftning).
När personuppgifter behandlas på grundval av ett uttryckligt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO lagras dessa uppgifter tills den registrerade återkallar sitt samtycke.
Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller kvasirättsliga skyldigheter på grundval av artikel 6.1 b i DSGVO, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter att lagringsperioderna har löpt ut, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla eller inleda ett avtal och/eller att det inte finns något berättigat intresse från vår sida att fortsätta lagra dem.
Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO kommer dessa uppgifter att vara

Ditt förtroende är viktigt för oss. Om du har några frågor som den här sekretesspolicyn inte kan besvara, kan du kontakta oss när som helst:
Personuppgiftsansvarig:
 Sparhi GmbH a: Friedrichstr. 123 10117 Berlin mail info@direect.se m: 0152 03943135 
Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud 
 Sparhi Gmbh Friedrichstr. 123 10117 Berlin , e-post: policy@direect.se, tel: +49 (0)152 03943135  
Skyddet av dina personuppgifter har högsta prioritet på direect.se och garanteras i högsta grad. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Personuppgifter samlas endast in på denna webbplats i den utsträckning som är tekniskt nödvändig. Vår sekretesspolicy ger dig en översikt över hur vi säkerställer detta skydd och vilken typ av uppgifter som samlas in i vilket syfte. SSL-kryptering: Dina personuppgifter överförs SSL-krypterade på direect.se för att skydda dig.