Databeskyttelse

Uppgiftsskydd

(1) Vår dataskyddspraxis är i enlighet med gällande dataskyddslagar.

(2) direect använder kundens e-postadress endast för informationsbrev om beställningar och, på kundens begäran, för sina egna nyhetsbrev. Direect skickar dessutom regelbundet ut noggrant utvalda erbjudanden om liknande produkter från sitt sortiment till kunden via e-post. Kunden kan motsätta sig användningen av sin e-postadress i reklamsyfte genom att skicka ett informellt e-postmeddelande utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan.

(3) direect lämnar inte vidare personliga kunduppgifter till tredje part. Undantag från detta är servicepartner som kräver överföring av uppgifter för orderhantering. I dessa fall begränsas dock omfattningen av de överförda uppgifterna till ett nödvändigt minimum.

(4) Kunden har rätt till information samt rätt till rättelse, blockering och radering av sina lagrade uppgifter. Om radering strider mot lagstadgade eller avtalsenliga lagringsskyldigheter eller andra rättsliga skäl kommer uppgifterna att blockeras.