Reklamationer & Garanti

betalning köpvillkor kontakt

Rätt till återkallelse:

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är a) vid ett köpeavtal, 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit varorna i besittning, b) vid ett avtal om flera varor som du har beställt som en del av en enda beställning och som levereras separat, 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning, c) vid ett tjänsteavtal, 14 dagar från den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning. (c) När det gäller ett tjänsteavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, 14 dagar från dagen för avtalets ingående. För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss,EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) ,OTTO-HAHN-STR 20

.

85221 DACHAU DE

, telefonnummer: +49 152 03943135, faxnummer: +49 152 03943135, e-post: direect@direect.de, genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda modellen för uttagsformuläret (PDF, ca 466 KB) som du kan lämna in här eller uttagsfunktionen i ditt online-kundkonto, men ingen av dem är obligatorisk. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av annullering:

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Vi står för kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Särskilda anmärkningar:

Om du finansierar detta avtal genom ett lån och senare återkallar det, är du inte heller längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta förutsätts särskilt om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare använder sig av vårt samarbete i samband med finansieringen. Om lånet redan har tillfallit oss när återkallelsen träder i kraft eller när varorna returneras, ska din långivare träda in i våra rättigheter och skyldigheter från det finansierade avtalet i förhållande till dig när det gäller de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller returneringen. Det senare gäller inte om föremålet för avtalet är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valuta eller derivat). Om du vill undvika en avtalsförpliktelse så mycket som möjligt ska du utnyttja din ångerrätt och även återkalla låneavtalet om du också har rätt till ångerrätt för detta.

- Slut på avbokningsreglerna -

Anteckningar:

a) För att göra det lättare för dig att returnera varorna kan du kontakta vår kundtjänst per telefon på +49 152 03943135 och be att få en fribiljett skickad till dig, som du kan använda för en gratis retur. Det är frivilligt att använda en Freeway-biljett, men den kan också skickas per post. Vi ber dig dock vänligen att avstå från att returnera varorna obetalt som en del av din ångerrätt. Observera att om du väljer en onödigt dyr fraktmetod kan du bli skyldig att betala skillnaden mellan detta och att returnera varorna per post.

b) Vi vill också påpeka att om du returnerar produkten utan originalförpackning kan du bli tvungen att betala ersättning för värdet.

c) Ångerrätten upphör i förtid 1) när det gäller förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för återlämnande om förseglingen har avlägsnats efter leveransen, 2) när det gäller ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen; 3) när det gäller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte finns på ett fysiskt medium, om vi har börjat fullgöra avtalet efter att du uttryckligen har samtyckt till att vi ska börja fullgöra avtalet före utgången av ångerfristen och bekräftat att du känner till att du genom att samtycka till detta förlorar din ångerrätt när fullgörandet av avtalet inleds;

>>.

d) Undantagsvis finns det ingen ångerrätt för varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av dig är avgörande eller som är klart anpassade till dina personliga behov;

e) Efter att vi har mottagit och inspekterat de returnerade produkterna får du tillbaka inköpspriset. Kostnader för installation och borttagning av varorna samt andra tjänster/arbeten som du har beställt av oss i samband med varorna kan inte återbetalas vid en återkallelse.

f) Om varorna har returnerats till oss återbetalar vi inköpspriset.

f) Om du har beställt ett mobiltelefonavtal utöver varorna kan köpekontraktet och mobiltelefonavtalet endast återkallas tillsammans; om du återkallar köpekontraktet förklarar du samtidigt att du återkallar mobiltelefonavtalet och vice versa.

g) Om du returnerar varor till oss utan ytterligare förklaring kommer vi i allmänhet att anta att du vill utöva din lagstadgade ångerrätt.

Exempel på avbeställningsformulär:

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka det här formuläret)

.

- Till EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) OTTO-HAHN-STR 20

.

85221 DACHAU DE

, Telefonnummer: +49 152 03943135, Faxnummer: +49 152 03943135, E-post: direect@direect.de

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

.

- Beställd den (*)/mottagen den (*)

- Konsumentens namn

- Adress till konsumenten/konsumenterna

- Underskrift av konsumenten/konsumenterna (endast om det rör sig om en papperskommunikation)

.

- Datum